Lezingen, koffie-bijeenkomsten , bewustwordingsbeurs en nog veel mee.

Geplaatst op 18 augustus 2023

Vanaf november gaan we lezingen, koffie- bijeenkomsten en bewustwordingsbeursen organiseren. Mijn idee is dat we een team gaan samenstellen hier voor  of samen kunnen werken met andere organisatie’s.

Wie wil zich hier voor beschikbaar stellen.

Wij samen gaan naar een nieuwe wereld die van ons allemaal is.

Tot gauw,  Ron de Roos.

Geef een reactie